Ed. 49 Salón Multiple Félix Restrepo S.J.

Piso 1
Auditorio y salas anexas